Minutnik online (odliczanie)

Użyj poniższego minutnika, aby rozpocząć odliczanie od określonej liczby godzin, minut i sekund. Minutnik wyemituje alert dźwiękowy po zakończeniu ustawionego czasu. Możesz na przykład używać go jako minutnika kuchennego do precyzyjnego monitorowania czasu różnych procesów gotowania i pieczenia, takich jak gotowanie jajek czy kontrola czasu gotowania sosu. Możesz również wykorzystać ten minutnik do odliczania czasu pozostałego do wydarzenia.


Aby korzystać z minutnika, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • Ustaw liczbę godzin, minut i sekund na odliczanie.
 • Wprowadź tekst, który chcesz wyświetlić nad minutnikiem (krok opcjonalny).
 • Wybierz alert dźwiękowy spośród dostępnych opcji w liście rozwijanej. Możesz nacisnąć przycisk odtwarzania, aby posłuchać próbki wybranego dźwięku. Możesz również dostosować głośność głośników swojego urządzenia, jeśli jest to konieczne.
 • Aby uruchomić minutnik, naciśnij przycisk "Start".
 • Aby zapauzować minutnik, naciśnij przycisk "Pauza".
 • Aby wznowić minutnik po pauzie, naciśnij przycisk "Wznów".
 • Aby zresetować minutnik, naciśnij przycisk "Resetuj".
 • Aby zwiększyć rozmiar wyświetlacza minutnika, naciśnij przycisk "+".
 • Aby zmniejszyć rozmiar wyświetlacza minutnika, naciśnij przycisk "-".
 • Aby przejść w tryb pełnoekranowy, naciśnij przycisk "Tryb pełnoekranowy".
 • Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, naciśnij przycisk "Wyjdź z trybu pełnoekranowego".


Możesz również korzystać z podanych poniżej skrótów klawiszowych do sterowania minutnikiem.

Funkcja Skrót klawiszowy
Start/Pauza/Wznów Klawisz Spacji
Resetuj R
Zwiększ rozmiar wyświetlacza +
Zmniejsz rozmiar wyświetlacza -
Tryb pełnoekranowy F

Minutnik online działa na każdym urządzeniu (komputer, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Nawet w przypadku przerwania połączenia internetowego, minutnik będzie działał offline. Prosimy jednak o nie odświeżanie strony. Możesz również korzystać z wielu minutników jednocześnie, otwierając osobne okno lub kartę dla każdego minutnika w przeglądarce.


Nasza aplikacja oferuje intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs. Dzięki dostępnym ustawieniom możesz dostosować swój minutnik według własnych potrzeb, wybierając na przykład dźwięk alarmu lub dodając tekst nad minutnikiem. Śledź dokładnie upływający czas, czy to podczas sesji pomodoro czy innych aktywności.

Predefiniowane minutniki